ແຈ້ງເຖີງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຫນ້າຮັກ. ທາງຮ້ານໄດ້ປຽນເລກບັນຊີໃໝ່ແລ້ວເດີຖ້າລູກຄ້າຈະສັ່ງເຄື່ອງແມ່ນເອົາເລກບັນຊີຕາມເລີຍເດີ:ຊື່ບັນຊີ: ZHOU YIHONG ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) • ເງິນກີບ (LAK): 099120001356310001

ຄົ້ນຫາ - 茶叶 | 茶具

ເງື່ອນໄຂການຄົ້ນຫາ

ຜະລິດຕະພັນໃນເງື່ອນໄຂການຄົ້ນຫາ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
ຮຽງລໍາດັບຕາມ:
ລາຄາກອງ (LAK)